Autor: Romà de la Calle

Lugar de Publicación: Valencia

Año: 2011

Páginas: 252

Editorial: Universitat de Valencia

Si realment Europa està cridada esdevenir el museu del món, hauríem d’estar preparats per a oferir la millor imatge als més diversos grups de visitants que ens necessitaran en el futur. Pensem que aquest llibre pot resultar adequat per a qualsevol persona mínimament preocupada per l’evolució de la realitat museística, i molt especialment per l’interès que generen les opinions dels públics, espectadors cada vegada menys passius d’aquesta realitat. Volem també que aquesta «mirada inquieta» puga ser un referent de l’esforç universitari per la formació de professionals en educació artística vinculats a institucions museístiques. E1 conjunt de les aportacions recull diferents reflexions sobre la complexa situació de la figura de l’educador especialista en museus d’art. Per a la seua formació hem de comptar amb la participació d’especialistes de diverses àrees de coneixement, de manera que el futur professional compte amb un ampli prisma, sempre obert a múltiples referències. Així, recollim opinions que provenen tant de l’antropologia com de la sociologia, la filosofia, la crítica d’art i, per descomptat, de l’educació artística. Esperem atendre alguns dels interessos de les noves instàncies museístiques i oferir una reflexió vàlida per a generar nous elements de tensió que ajuden a elaborar discursos educatius i museogràfics molt més coincidents amb la realitat.