Autor: Romà de la Calle

Lugar de Publicación: Valencia

Año: 2011

Páginas: 244

Editorial: Universitat de Valencia

Participen en aquest llibre especialistes destacats en la matèria de diferents països. Han col·laborat diverses Universitats (Complutense de Madrid, Santiago de Compostela, Granada, Girona, Valladolid, Oviedo, Barcelona, València, University of East Anglia), així com entitats de referència de l’àmbit internacional (ICOM, Engage) i museus amb un ampli potencial educatiu (Centre Pompidou, de París, Centre d’Art La Panera, de Lleida). Els textos aportats ens parlen de la idea de patrimoni cultural, incloent-hi no solament el tradicional concepte del patrimoni arquitectònic i artístic, sinó ampliant-lo a un conjunt de noves possibilitats, esborrant les fronteres tradicionals, i sense oblidar tampoc els temes del patrimoni immaterial, de tanta actualitat i interès. D’aquesta manera, es reflexiona sobre les capacitats educatives dels museus i la seua influència en la formació dels futurs ciutadans.